25 Ιουνίου, 2024

Ψήφισμα καταδίκης των ποινικών διώξεων σε βάρος υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου Αλίμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου καταδίκασε ομόφωνα την βιομηχανία αγωγών των εταιρειών του Ομίλου Σταθοκωστόπουλου “Άλιμος Ψυχαγωγική ΙΚΕ” και “Ανάπλαση Παραλίας Αλίμου ΕΠΕ”, εναντίον υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου Αλίμου. Όπως ανέφερε στην εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, πρόκειται για μία συστηματική τακτική (περισσότερα από 80 δικόγραφα), για να μην μπορέσει ο Δήμος να εφαρμόσει τα μέτρα που δικαιούται. “Mου ζητάνε 850.000 ευρώ γιατί είπα ότι έχουν εγκαταλείψει το παραλιακό μέτωπο και ότι είναι καταπατητές. Τι είπα; Eίναι ψέματα αυτά; Moυ πρότειναν ακόμη να σβήσω τα πρόστιμα για να αποσύρουν τη μήνυση” είπε ο Ανδρέας Κονδύλης.

Δείτε το ψήφισμα:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου καταδικάζει απερίφραστα, καταγγέλλει προς κάθε κατεύθυνση και διαμαρτύρεται εντονότατα για τις πρωτόγνωρες και αδιανόητες ενέργειες των εταιρειών του Ομίλου Σταθοκωστόπουλου “Άλιμος Ψυχαγωγική ΙΚΕ” και “Ανάπλαση Παραλίας Αλίμου ΕΠΕ”, αλλά και του ίδιου του επιχειρηματία Βλάσιου Σταθοκωστόπουλου:

•η πρώτη (Άλιμος Ψυχαγωγική Ι.Κ.Ε.) να στραφεί προσωπικά εναντίον εργαζομένων του Δήμου Αλίμου, καταθέτοντας εντελώς αβάσιμες και προσχηματικές μηνύσεις σε βάρος τους, με μόνο στόχο την ταλαιπωρία και τον εκφοβισμό τους. Η εταιρεία μήνυσε τους εργαζόμενους, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Αλίμου κ. Γεώργιο Μακαριγάκη, καθώς και τον Δήμαρχο Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη, επειδή εκτελούσαν νόμιμες δημοτικές εργασίες σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο, οι οποίες δεν ήταν επιθυμητές από την επιχείρηση. Αποδεικνύεται έτσι η επικίνδυνη για τα συμφέροντα του Δήμου Αλίμου “ιδιοκτησιακή” αντίληψη και τακτική που έχει αναπτύξει η επιχείρηση για το παραλιακό μέτωπο. Η εταιρεία του Ομίλου Σταθοκωστόπουλου οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα δημοτικούς υπαλλήλους και τους υπέβαλε μήνυση μόνο και μόνο για να παρεμποδίσει την ομαλή πρόοδο των νόμιμων δημοτικών εργασιών, να ταλαιπωρήσει και να εκφοβίσει τους υπαλλήλους και τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου,

•ο τρίτος (Βλάσιος Σταθοκωστόπουλος) να καλέσει δύο φορές την αστυνομία, για να καταγγείλει τον Αντιδήμαρχο Αλίμου κ. Γεώργιο Μακαριγάκη, επειδή ο Δήμος εκτελούσε νόμιμες εργασίες τοποθέτησης μέσων προστασίας του δημοτικού πεζόδρομου από οχήματα. Η πλήρης έλλειψη σεβασμού προς τον Δήμο, τις αποφάσεις και τους αιρετούς του, αποτελεί απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια,

• η πρώτη, η δεύτερη και ο τρίτος (εταιρείες και Βλάσιος Σταθοκωστόπουλος) να στραφούν δικαστικά, με μήνυση και αγωγή, κατά του Δημάρχου Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη, επειδή ο Δήμαρχος παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης.8.2022 τις αλήθειες και την πραγματικότητα αναφορικά με το παραλιακό μέτωπο, η οποία δεν είναι αρεστή στον επιχειρηματία και τις εταιρείες του. Η απόπειρα φίμωσης του Δημάρχου Αλίμου, και κατ’ επέκταση κάθε μέλους του Δ.Σ. που τυχόν “τολμήσει” να τοποθετηθεί κατά τρόπο που δεν ευνοεί τον επιχειρηματία, αποτελεί επικίνδυνη και αντιδημοκρατική τακτική, ενώ μπορεί να προκαλέσει και βλάβη στην προστασία και διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων του Δήμου στον κοινόχρηστο δημοτικό παραλιακό χώρο.

Ο Δήμος Αλίμου:

– Εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του και την υποστήριξή του προς τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και τους εργαζομένους του Δήμου, οι οποίοι βάλλονται κατά τρόπο αδιανόητο και πρωτόγνωρο, κατά την προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του Δήμου Αλίμου και της τοπικής κοινωνίας.

– Επικροτεί τον Δήμαρχο Αλίμου για τα όσα είπε στη συνεδρίαση της 3/8/2022, τα οποία είναι πέρα για πέρα αληθή, γνωστά σε όλους και αδιαμφισβήτητα.

– Συγχαίρει τον Αντιδήμαρχο και τους εργαζομένους, για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα αναλάβει τις δαπάνες νομικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στα Δικαστήρια.

– Καταγγέλλει την απόπειρα των ως άνω επιχειρηματικών συμφερόντων, να εκφοβίσουν και να φιμώσουν τον Δήμαρχο της πόλης, και -κατ’ επέκταση- κάθε αιρετό και υπηρεσιακό όργανο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων και υποθέσεων. – Καλεί τις ως άνω επιχειρήσεις και επιχειρηματία να ανακαλέσουν τις Μηνύσεις και Αγωγές τους και να ζητήσουν συγγνώμη για την επιθετική αυτή λειτουργία τους, τόσο από τον Δήμαρχο Αλίμου και τους εργαζόμενους, όσο και από τους πολίτες που ο Δήμος εκπροσωπεί.

– Επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει καμία αυθαίρετη, παράνομη, αντισυμβατική συμπεριφορά, οποιουδήποτε δραστηριοποιείται στο παραλιακό μέτωπο, και ταυτόχρονα να προστατεύσει τα συμφέροντα του Δήμου Αλίμου και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση και με την κα Κορομπίλη Ευαγγ. και τον κο Γιαννακόπουλο Δημ. να δίδουν λευκή ψήφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνουν το ανωτέρω ψήφισμα καταδίκης των ποινικών διώξεων της εταιρείας «ΑΛΙΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» σε βάρος υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου Αλίμου.

2. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια. Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.”

Πηγή: notia.gr