25 Μαΐου, 2024

Ανακαινίσεις ακινήτων με έκπτωση φόρου 3.200 ευρώ τον χρόνο για μία πενταετία

Ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να πληρώνουν με ηλεκτρονικά μέσα και κάρτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και την αγορά αγαθών κατά την ανακαίνιση των ακινήτων τους, δίνει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που συντελείται στον κλάδο της οικοδομής.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση προχωρεί στον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου που ισχύει σήμερα και κανονικά έληγε στο τέλος του έτους, η οποία πλέον μονιμοποιείται. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.Μέχρι σήμερα οι φορολογούμενοι είχαν τη δυνατότητα να γλιτώσουν ποσό έως 1.600 ευρώ από τον φόρο που τους αναλογεί, εφόσον προχωρούσαν σε επισκευές στα ακίνητά τους και διαθέτουν τα σχετικά τιμολόγια. Η έκπτωση έφθανε στο 40% των δαπανών, με ανώτατο όριο (δαπάνης) τις 16.000 ευρώ.  Δηλαδή, οι φορολογούμενοι για εργασίες της τάξης των 16.000 ευρώ είχαν και θα έχουν μέχρι τέλος του έτους έκπτωση 40%, δηλαδή 6.400 ευρώ, ποσό το οποίο κατανέμεται σε τέσσερα χρόνια.Μάλιστα, από το υφιστάμενο καθεστώς εξαιρείται από την έκπτωση το κόστος των υλικών, κάτι όμως που αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τη μείωση του φόρου οι ιδιοκτήτες είναι η πληρωμή των υπηρεσιών ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Σημειώνεται ότι τη δαπάνη που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος θα πρέπει να τη δηλώσουν και στο έντυπο της φορολογικής τους δήλωσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί και η έκπτωση.Πώς θα κερδίσουν την έκπτωση οι ιδιοκτήτες

  • Για να κερδίσουν τη μείωση του φόρου οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώσουν ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή με κάρτα.Οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν από την 1η-1-2024 οι ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών κτιρίων για να εξοφλήσουν αμοιβές παροχής υπηρεσιών και αγαθών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους θα μειώνουν τον φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών για τα επόμενα πέντε έτη.Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της δαπάνης που πραγματοποίησαν το 2024 κατανέμεται ισόποσα στα έτη 2025-2029 και θα μειώνει τον φόρο εισοδήματος που θα βεβαιώνεται εις βάρος του ιδιοκτήτη σε καθένα από τα 5 αυτά επόμενα έτη.Για τον υπολογισμό της έκπτωσης θα λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για τις εργασίες και τα έξοδα για τις προμήθειες των υλικών.Στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποιήσει δαπάνη ανακαίνισης του ακινήτου ύψους 20.000 ευρώ το 2024, το όφελος θα περιορίζεται στις 16.000. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος του θα μειώνεται για τα επόμενα πέντε έτη κατά 3.200 ευρώ.Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση για αμοιβές εργασιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων από τον φόρο εισοδήματος του ιδιοκτήτη είναι τα κτίρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.
  • ΠΗΓΗ: POWERGAME.GR