25 Μαΐου, 2024

DBRS: Αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα

Σε ΒΒΒ (low) αναβάθμισε η DBRS Ratings GmbH το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η DBRS Morningstar αναβάθμισε τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις ξένου και τοπικού νομίσματος – Εκδότη της Ελληνικής Δημοκρατίας από R-3 σε R-2 (μεσαία). Οι τάσεις σε όλες τις αξιολογήσεις παραμένουν σταθερές.

Όπως αναφέρει η DBRS Morningstar η αναβάθμιση αντανακλά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το εντυπωσιακό ιστορικό της Ελλάδας, οι ελληνικές αρχές θα παραμείνουν προσηλωμένες στη δημοσιονομική ευθύνη, διασφαλίζοντας ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους θα παραμείνει σε πτωτική τάση.