12 Ιουλίου, 2024

Επενδυτική βαθμίδα έδωσε στην Ελλάδα η Scope Ratings

Σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας αναβάθμισε την ελληνική οικονομία, ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings.

Πιο αναλυτικά πλέον η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας είναι σε ΒΒΒ- ενώ το outlook έγινε σταθερό από θετικό.

Ο συγκεκριμένος οίκος δεν συγκαταλέγεται ακόμη σε αυτούς που αναγνωρίζονται από την ΕΚΤ, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασίες με την υποβολή σχετικής αίτησης και η εξέλιξη αυτή έχει μεγάλη σημασία.

Ο οίκος Scope αξιολογούσε μέχρι τώρα την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε ΒΒ+ με θετικό outlook.