25 Μαΐου, 2024

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η συμφωνία συγχώνευσης της Intercontinental International  ΑΕΕΑΠ (ICI) με την BriQ Properties, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.  Έως το τέλος του 2023 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η πώληση των 17 ακινήτων προς την BriQ Properties, ακολουθούμενη από διανομή της διαφοράς μεταξύ του τιμήματος πώλησης και του ποσού αποπληρωμής των αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεων στους μετόχους της ICI, διαμέσου της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων.

Μετά το πρώτο στάδιο της συμφωνίας, που αφορά τη μεταβίβαση των 17 ακινήτων συνολικής αξίας 60, 5 εκατ. ευρώ στην BriQ, θα ακολουθήσει η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ακίνητα αξίας 51,70% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου της ICI. Το σύνολο των ακινήτων αφορούν κατά κύριο λόγο εμπορικά καταστήματα και λιγότερο γραφειακούς χώρους και είναι διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και την Κρήτη). Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ICI, κ. Κοντό: «H εταιρεία είναι στην τελική ευθεία προς την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των συγκεκριμένων ακινήτων, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την έκδοση των αντίστοιχων απαιτούμενων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων».

O κ. Κοντός αναφέρθηκε και στη σημαντική εξέλιξη του συνολικού χαρτοφυλακίου (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα) της εταιρείας. Έως σήμερα η εύλογη αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου των ακινήτων της ICI, που αποτελείται από 34 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 52.936,52 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), διαμορφώνεται στα 117 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα, βάσει της εύλογης αξίας τους, αφορούν κυρίως εμπορικά καταστήματα, που καταλαμβάνουν το 53% του χαρτοφυλακίου της, το 22% το κατέχουν τα γραφεία, 24% είναι μεικτής χρήσης ακίνητα και μόλις το 1% είναι τα οικιστικά. Το 64% των ακινήτων της βρίσκονται στην Αθήνα, το 9% στη Θεσσαλονίκη και το 27% σε λοιπές μεγάλες πόλεις.

Τη σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 85% της Intercontinental International για το α’ εξάμηνο του 2023 σχολίασε επίσης ο κ. Κοντός, τονίζοντας ότι «το θετικό αποτέλεσμα για την εταιρεία προέκυψε από τη μία από την αύξηση των ενοικίων λόγω του πληθωρισμού. Από την άλλη, λόγω των ιδιαίτερα θετικών προβλέψεων για την οικονομία της χώρας, που οδηγεί σε αύξηση των εύλογων αξιών των ακινήτων».

Τα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν στα 2,46 εκατ. ευρώ έναντι 1,43 εκατ. ευρώ του περσινού έτους, ενώ τα έσοδα από μισθώματα ανέρχονται σε 1,81 εκατ. ευρώ έναντι 1,39 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

ΠΗΓΗ: POWERGAME.GR