12 Ιουλίου, 2024

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η διαχρονική τους πορεία και οι βασικές προκλήσεις

Παρά τις όποιες νέες προκλήσεις που έχουν ενώπιον τους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας αντιμετωπίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς οι προοπτικές τους σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις οικονομικών αναλύσεων και ερευνών είναι ευοίωνες.

Όπως επισημαίνουν οι οικονομικοί αναλυτές παρά τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα άντεξε τόσο στη δεκαετή οικονομική κρίση όσο και στις επιπτώσεις της πανδημίας και κατάφερε να σταθεί «όρθια».

Ποια όμως είναι σήμερα τα μεγέθη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην χώρα μας; Ποιες οι νέες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους και γιατί οι προοπτικές είναι ευοίωνες;

Το 99,9% των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (εξαιρούνται η γεωργία, η αλιεία-δασοκομία και ορισμένοι κλάδοι των υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση και η υγεία), το 83,5% της απασχόλησης και το 57% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), αντιπροσωπεύουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελώντας τη βάση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ που περιλαμβάνονται σε οικονομική ανάλυση της Alpha Bank, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συνιστούν την επικρατούσα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας, αποτελώντας, το 2022, το 94,4% των επιχειρήσεων, έναντι 5% των μικρών, 0,5% των μεσαίων και 0,1% των μεγάλων επιχειρήσεων. Τα μερίδια των απασχολούμενων κυρίως στις πολύ μικρές και δευτερευόντως στις μικρές επιχειρήσεις είναι υψηλότερα στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ αντίστροφη είναι η εικόνα στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις Η εικόνα ωστόσο διαφοροποιείται σε όρους ΑΠΑ, με τα μερίδια να είναι υψηλότερα στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ-27 στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και χαμηλότερα στις πολύ μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ: newsit.gr