12 Ιουλίου, 2024

Optima bank: Ξεπέρασε τις προσδοκίες η ζήτηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Optima bank μέσω δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ζήτηση αποτυπώθηκε με εμφαντικό τρόπο, φθάνοντας τα 548,6 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις συνολικές νέες μετοχές κατά 3,7 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 7,2 ευρώ ανά μετοχή και το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν διαμορφώθηκε στα 150,9 εκατ. ευρώ.

Διατέθηκαν συνολικά 21.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της τράπεζας Optima bank. Εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd, και των Cornerstone επενδυτών, οι προς διάθεση νέες μετοχές υπερκαλύφθηκαν 5,1 φορές.

Ο τελικός αριθμός μετοχών που θα λάβουν οι ιδιώτες επενδυτές θα καθοριστεί από το ποσοστό υπερκάλυψης της ζήτησής τους μετά την κατανομή των νέων μετοχών σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές και θα ανακοινωθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου.

Η είσοδος της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η πρώτη μετά από 17 χρόνια, θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, χρηματοδοτώντας υγιείς επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ελληνική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η επιτυχής αρχική δημόσια εγγραφή της Optima bank, είναι η μεγαλύτερη από άποψη συγκέντρωσης κεφαλαίων από το 2010, αλλά και αυτή με τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη. Αποτελεί δε, τον προπομπό για τις δημόσιες εγγραφές κι άλλων εταιρειών, το επόμενο διάστημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.