13 Απριλίου, 2024

Πόσο απαραίτητη για την ελληνική οικονομία είναι η επενδυτική βαθμίδα;

«Η σειρά από μέτρα, όπως ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεών του, στη Βουλή, βρίσκουν την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας σε αναμονή για την επίτευξη των στόχων της τετραετίας».

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ενώ προστίθεται ότι «οι επιχειρηματίες και η κοινωνία προσδοκούν να πορευτούν προς το μέλλον με σταθερά και δομημένα βήματα».

Ακόμη αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι: Οι παρεμβάσεις της ΚΕΕΕ για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος απέναντι στους επιχειρηματίες, τα φορολογικά κίνητρα και η δίκαιη και ισομερής αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, τα προγράμματα για την ψηφιακή και πράσινη αναβάθμιση των επιχειρήσεων και οι διευκολύνσεις στην επιχειρηματική κοινότητα για περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις. Αναμένεται, ωστόσο, σε βάθος τετραετίας, να υλοποιηθούν. 

«Η δέσμευση του πρωθυπουργού για την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αναμένεται να αποδεσμεύσει τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας, τις επιχειρήσεις οι οποίες αναμένουν σταθερό και ισορροπημένο περιβάλλον» δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Ιωάννης Μασούτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «αποτελεί μία χρυσή και ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, αφενός η επίτευξη των στόχων για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και αφετέρου η ανάταξη της εθνικής οικονομίας και η δυναμική πορεία προς το μέλλον».