25 Ιουνίου, 2024

Το περιεχόμενο των «μπλε φακέλων» που μοίρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του

Οι μεγάλοι μπλε φάκελοι με τις οδηγίες και τους στόχους που θέτει ο πρωθυπουργός για κάθε υπουργείο, μοιράστηκαν σήμερα στα μέλη της νέας κυβέρνησης, τονίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητες του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα το υλικό που περιλαμβάνεται στο αρχείο δομείται ως εξής:

Α. Πρόγραμμα διακυβέρνησης 2023 – 2027/ Οι δεσμεύσεις μας

Η ενότητα περιλαμβάνει, τους κεντρικούς κυβερνητικούς στόχους και δράσεις της νέας κυβερνητικής περιόδου σε συνάρτηση με τον στρατηγικό πολιτικό σχεδιασμό και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο 2023-2027. 

Β. Προγραμματισμός / Προτεραιότητες 2023

Η ενότητα περιλαμβάνει τα ορόσημα με προθεσμία ολοκλήρωσης εντός του έτους για όλες τις μεταρρυθμίσεις, καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες για την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού προγραμματισμού (Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα & Κρίσιμη Δευτερογενής Νομοθεσία). Όσον αφορά τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, περιλαμβάνονται τα ορόσημα εκταμίευσης και τα ενδιάμεσα βήματα σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και οι δεσμεύσεις του προγράμματος Μεταπρογραμματικής Εποπτείας. Οι δράσεις και τα έργα που περιλαμβάνονται στα εθνικά, οριζόντια και τομεακά σχέδια δράσης 2023 ταξινομούνται ανά τομέα πολιτικής. Τέλος, η υποενότητα “τρέχοντα ζητήματα” περιλαμβάνει τις εκκρεμότητες και προτεραιότητες με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Αύγουστο 2023. 

Γ. Χρονοδιάγραμμα Βασικών Υποχρεώσεων και Εργασιών

Χρηστικό ημερολόγιο που περιλαμβάνει τις προθεσμίες ολοκλήρωσης βασικών υποχρεώσεων και εργασιών ανά μήνα. 

Δ. Παράρτημα: Κυβερνητικό Έργο Ιούλιος 2019 – Μάιος 2023

Το συγκεντρωτικό υλικό του κυβερνητικού έργου της περιόδου Ιουλίου 2019 – Μαΐου 2023 παραδίδεται ως ψηφιακό αρχείο και περιλαμβάνει αφ’ ενός τα κείμενα αναφοράς για το σύνολο της κυβέρνησης και αφ’ ετέρου το στοχευμένο υλικό κάθε υπουργείου.

Πηγή: TomorrowNews.gr